ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Συνεργάτες, με μια 30ετη εμπειρία πάνω στην ελληνική νομική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση του ευρωπαϊκού, γαλλογερμανικού και αγγλοσαξονικού δικαίου, στα οποία έχουν σπουδάσει και ειδικευτεί οι νεώτεροι συνεργάτες.
Προτεραιότητα του Γραφείου είναι αρχικά η ενημέρωση των πελατών επί των προβλημάτων τους (συμβουλευτική δικηγορία) και κατόπιν η δικαστική συνέχεια εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών τους και εφόσον τη συνέχεια αυτή επιθυμούν και αποφασίσουν οι ενημερωμένοι πελάτες μας.
Για την διεκπεραίωση των εντολών των πελατών χρησιμοποιείται η πολυετής πείρα σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια όλων των βαθμίδων και τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά μέσα (διαδίκτυο κλπ), καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις του Δικαίου στην Ευρώπη και την Αμερική.
Συνεργασία με φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, τόσο στη Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για εξειδικευμένα θέματα.
Η εξειδίκευση και η πλούσια εμπειρία έχουν ως αποτέλεσμα να δίδονται επιτυχείς και πρωτότυπες λύσεις σε θέματα που αναφέρουμε ενδεικτικά παρακάτω:
Χρηματοοικονομικού δικαίου, Χρηματιστήριο, Ασφαλιστικό, Τραπεζικό, Γενικό εμπορικό, Ακίνητα: διεκδικήσεις-διαχείριση, Κληροδοτήματα, Εξυπηρέτηση γραμματείας εμπορικών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων, Συμβουλευτική και δικαστική αντιμετώπιση φορολογικών και εργατικών θεμάτων.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ