Βλάσης Μ. Πλατής
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το 1939.Το 1961 αποφοίτησε από την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, ενώ το 1965 αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. Από το 1957 έως το 1969 διετέλεσε στέλεχος της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αρχικά ως υπεύθυνος εργατικών και φορολογικών θεμάτων και εν συνεχεία ως προϊστάμενος του εμπορικού τμήματος της εταιρείας.
Το 1969 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ίδρυσε το δικό του δικηγορικό γραφείο. Το 1973 προήχθει σε δικηγόρο παρ’ Εφέταις και το 1977 παρ’ Αρείω Πάγω. Από το 1985 ασχολείται ιδιαίτερα με χρηματιστηριακά και χρηματοοικονομικά θέματα. Έχει μεγάλη πείρα σε θέματα εταιριών, λόγω συμμετοχής του στην ίδρυση χρηματιστηριακών εταιριών, τραπεζών, εταιριών λήψεως και διαβίβασης εντολών καθώς και σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Έχει εμπειρία σε ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου, καθώς έχει χειριστεί ιδιαίτερα ευρεία γκάμα υποθέσεων και επί 32 συνεχή χρόνια έχει ασχοληθεί με την δικαστική πράξη όλων των δικαστηρίων και δη των ανωτάτων. 
Πηνελόπη Ν. Δόξα
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 16 Νοεμβρίου 1952.Καθ’ όλα τα σχολικά έτη στο Δημοτικό και στο (εξατάξιο τότε) Γυμνάσιο (1958 – 1970) ελάμβανε πάντοτε βαθμό «Άριστα» σε όλα τα μαθήματα. Απολυτήριο Γυμνασίου έλαβε τον Ιούνιο του 1970. 
Τον Αύγουστο του 1970, με υποτροφία που έλαβε, κατόπιν αυστηρών εξετάσεων, από την διεθνή οργάνωση American Field Service International Scholarships, μετέβη στις Η.Π.Α., όπου παρέμεινε καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος 1970 – 1971 και παρακολούθησε τα μαθήματα της Senior Class του High School στο Fairview (Cleveland) της Πολιτείας του Ohio των Η.Π.Α., από το οποίο έλαβε πτυχίο τον Ιούνιο του 1971 με βαθμό «
Άριστα». Τιμήθηκε σε ειδική τελετή από τον Δήμαρχο της πόλεως Fairview για την εξαίρετη επίδοσή της στις σπουδές της και την άριστη ανταπόκρισή της στις πολιτιστικές και κοινωνικές υποχρεώσεις της υποτροφίας (διαλέξεις για την Ελλάδα κλπ). 
Το 1971, αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, έλαβε μέρος επιτυχώς στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και εισήχθη στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο, μετά τετραετή κανονική φοίτηση και ανελλιπή παρακολούθηση των παραδόσεων όλων των μαθημάτων, έλαβε πτυχίο το 1975, με γενικό βαθμό «Λίαν Καλώς». 
Τον Απρίλιο του 1977, αφού ολοκλήρωσε την κατά νόμον άσκηση και συμμετέσχε επιτυχώς στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων, έλαβε την άδεια ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος και διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι δε έκτοτε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
Παραλλήλως με την άσκηση της δικηγορίας, κατά το δικαστικό έτος 1978 – 1979 ασκήθηκε ευδοκίμως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρακολούθησε τα σχετικά μαθήματα και μελέτησε διάφορα νομικά θέματα, κυρίως Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση Ανωτέρων και Ανωτάτων (Συμβούλων) Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Το έτος 1981 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Εφέταις και το έτος 2000 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.
Από του διορισμού της το 1977, ήτοι επί 25ετία, ασκεί συνεχώς και ευδοκίμως το ελεύθερο επάγγελμα του Δικηγόρου, ως συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου «ΒΛΑΣΗΣ Μ. ΠΛΑΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρισταμένη σε όλα τα Πολιτικά κυρίως και Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών και Πειραιώς, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπεριλαμβανομένων.
Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα και τον χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Αγγελική Α. Παπαδάκη σύζυγος Ηλία Αλικάκου
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 1973. Καθ’ όλα τα σχολικά έτη στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ελάμβανε απολυτήριο με βαθμό «άριστα».
Το 1991 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από επιτυχή συμμετοχή της στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Το 1995, μετά από τετραετή κανονική φοίτηση και εκπόνηση αρκετών εργασιών, έλαβε το πτυχίο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με γενικό βαθμό «Λίαν καλώς».
Το 1996 έγινε δεκτή στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1997 απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο (Master) της Νομικής Σχολής με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τομέα Αστικού Δικαίου» με γενικό βαθμό «Λίαν Καλώς» (8,4). Για τη λήψη του εν λόγω μεταπτυχιακού τίτλου εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο «Σύμβαση Οργανωμένων Ταξιδίων» η οποία βαθμολογήθηκε με «Άριστα» (9).
Το ίδιο έτος (1997) έλαβε την άδεια άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Το έτος 2002 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Εφέταις
Παρακολουθεί τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάθε χρόνο (με αντικείμενα τις αγωγές εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου, τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων, το ποινικό δίκαιο, την ποινική δικονομία, τις μορφές σύγχρονων οικονομικών συμβάσεων κ.λ.π.) λαμβάνοντας τις σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής.
Από της ενάρξεως της ασκήσεώς της έως σήμερα ασκεί συνεχώς και ευδοκίμως το ελεύθερο επάγγελμα του Δικηγόρου, ως συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου «ΒΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (κάτοχος του διπλώματος Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge) και καλά τη γαλλική. Τέλος, χειρίζεται άριστα τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (προγράμματα Microsoft Office και Internet). 

Αγγελική Β. Πλατή 
Δικηγόρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.Αποφοίτησε από το Κλασσικό Λύκειο Αρσακείου Ψυχικού με βαθμό « Άριστα» το 1993.Είναι πτυχιούχος του πανεπιστημίου Lille II (Γαλλία), με βαθμό «Λίαν καλώς», από το 1998. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (MASTER) στο Ευρωπαϊκό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο King’s College στο Λονδίνο το 1999. 
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Θράκης, με βαθμό «Λίαν καλώς», από το 2001. Έχει εργαστεί ως ασκούμενη δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο «ΒΛΑΣΗΣ Μ. ΠΛΑΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Συμμετέχει σε σεμινάρια του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών με θέματα τις αγωγές εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου, την διαδικασία των πιστωτικών τίτλων, το ποινικό δίκαιο, την ποινική δικονομία, τις μορφές σύγχρονων οικονομικών συμβάσεων. 
Είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2002. Ήρθε 5η στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών την περίοδο Μαïου 2002.
Γνωρίζει άριστα την γαλλική και την αγγλική γλώσσα καθώς και αρκετά καλά την γερμανική και τον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ