ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 ·        EMΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύσταση εταιρειών, τροποποίηση εταιρικών, γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών θεμάτων,
προσωρινή διοίκηση εταιρειών, νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών, υποστήριξη Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη δε του Γραφείου συμμετέχουν και στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση διαδικασιών και ελέγχου πράξεων και αποφάσεων. Διαταγές πληρωμής, δίκαιο διεθνών μεταφορών, εμπορικές διαφορές πάσης φύσεως.

  ·        ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ερμηνεία χρηματιστηριακών διατάξεων, συστάσεις ΧΑΕ ΕΛΔΕ, γνωμοδοτήσεις σε ΧΑΕ, ΕΠΕΥ, πρόστιμα επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμβάσεις ΧΑΕ - πελατών, ΕΤΕΣΕΠ, κλπ.

  ·        ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις, αντιπαροχές, εργολαβικές συμβάσεις,  σχετικές αγωγές

  ·        ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, μισθώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (συμβουλών μεσιτείας- παροχής λογισμικού-ΧΑΕ ΕΤΕΣΕΠ-μέλη), αποζημίωση

  ·        ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Nοσήλεια, συντάξεις και λοιπές παροχές  από ΙΚΑ, προσφυγές για ακύρωση διαφόρων διοικητικών πράξεων σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αγωγές κατά Δημοσίου και Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου

  ·        ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καταβολή αποζημίωσης, συμβάσεις εργασίας, επιδόματα, υπερωρίες, υποχρεώσεις έναντι επιθεώρησης εργασίας, ακυρώσεις απολύσεων

  ·        ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αποδοχές κληρονομιάς, φορολογία, διαθήκες, κληρονομητήρια

  ·        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαζύγια, προσβολή- αναγνώριση πατρότητας, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνων

  ·        ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δηλώσεις, προσφυγές, συμβουλευτική συνδρομή επί παντός αντικειμένου

  ·        ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τροχαία ατυχήματα και πλημμελήματα εν γένει

·        ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γενικά

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ