ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για τον ορθό και απόλυτα επιτυχή χειρισμό των υποθέσεων εκείνων, οι οποίες, εκτός από την νομική επιστήμη και εμπειρία, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και σε διάφορους άλλους τομείς, το Γραφείο μας συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες (οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, λογιστές, μηχανικούς, γραφολόγους, ιατρούς κ.λ.π.). Η συνδρομή των ανωτέρω ειδικών εξωτερικών συνεργατών μας στην επίλυση των διαφόρων θεμάτων αξιοποιείται πλήρως, χάρη στη δική μας πολυετή δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή πείρα και την άριστη νομική κατάρτισή μας, που μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε με επιτυχία την τελική συνθετική εργασία, ούτως ώστε να σχεδιάζεται και να εκτελείται με τον καλύτερο τρόπο η υποστήριξη των υποθέσεων στα Δικαστήρια, αλλά και η διαπραγματευτική μας θέση και τακτική στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ