ΠΕΛΑΤΕΣ

Αρχή του Γραφείου μας είναι ότι όλοι οι πελάτες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους είναι «σημαντικοί» και ότι όλες οι υποθέσεις που μας αναθέτουν αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλειά μας στον χειρισμό τους, ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε δεν είναι το οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αλλά η εκτίμηση εάν και κατά πόσον πρόκειται για υποθέσεις δεκτικές νομικής υποστηρίξεως και ευρισκόμενες εντός του κύκλου ειδικεύσεως του Γραφείου μας, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και διατήρησης αμοιβαίας σχέσεως εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και βάση της συνεργασίας μας με κάθε πελάτη. Αν και θα μας ήταν εύκολο να αναφέρουμε στο παρόν συγκεκριμένους πελάτες, η συνεργασία μας με τους οποίους αποδεικνύει, κατά την κοινή αντίληψη, το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει το Γραφείο μας, θα αποφύγουμε να το κάνουμε, διότι θεωρούμε ότι η επιλεκτική δημοσιοποίηση των ονομάτων ορισμένων πελατών μας για «διαφημιστικούς», κατά κάποιο τρόπο, λόγους, αντιβαίνει στην δεοντολογία ασκήσεως του λειτουργήματός μας, αλλά και, κυρίως, στην εκτίμηση με την οποία περιβάλλουμε, κατά τα ανωτέρω, όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες μας, ανεξαρτήτως των εισοδημάτων που μας αποφέρουν. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ